วิธีการบำรุงรักษาเครื่องวัดขนาดอนุภาค

เครื่องวัดขนาดอนุภาค

วันนี้ PICO จะพาเพื่อน ๆ มีรูจักวิธีบำรุงรักษาเครื่องวัดขนาดอนุภาคกันว่าต้องทำอย่างไรเครื่องวัดอนุภาคถึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ ซึ่งสามารถแบ่งการดูแลออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 1. กรณีระบบเป็น LPC (Liquid Particle Counter) 
  1. ไม่ควรให้เครื่องมือทำงานในขณะที่ไม่มี Sample หรือ Standard เนื่องจากจะทำให้เกิดการ Block ของฟองอากาศในระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการวัด และหากทำเป็นเวลานานติดต่อกันอาจเกิด ความเสียหายกับ Sensor ได้ 
  2. การเก็บระบบหลังการใช้งาน ซึ่งมี 2 กรณี คือ 
 • ยก Probe ขึ้นเหนือ Beaker 
 • จุ่ม Probe ลงใน Beaker ที่บรรจุด้วยน้ำสะอาด (Deionized Reverse Osmosis หรือ Distill Water ซึ่งผ่านการกรองอนุภาค Particle มาระดับหนึ่งแล้ว) 
 1. การเปิด-ปิด ระบบการทำงาน ควรทำการเปิด Sampler ก่อนรอจนกระทั่งเครื่องทำการ Initial ตัวเองเสร็จ แล้วจึงเปิด Counter ในกรณีที่ใช้ Software ก็เช่นเดียวกัน ให้เปิด Sampler ก่อนแล้วจึงเปิด 5 Computer ส่วนการปิดให้ทำกลับกันกับการเปิด เพื่อป้องกันการผิดพลาดของการ Communication ระหว่าง เครื่องมือ
 2. ควรใช้ UPS หรือ Stabilizer ในการควบคุมระบบไฟฟ้า เนื่องจากการ Spike ของไฟฟ้า จะท าให้ เกิด Transient ในระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือได้ โดยเฉพาะ Sensor ซึ่งมี Sensitivity สูงมาก
 3. การ Cleaning ระบบที่สำคัญที่สุด ได้แก่ Sensor ซึ่งจะต้องศึกษาคู่มือของ Sensor ก่อนที่จะมีการ ใช้ Chemical ว่า Compatible กันหรือไม่ การClean-up โดยปกติทั่วไป จะใช้น้ำ Deionized หรือน้ำกลั่น ในการ Flow ผ่านระบบ โดยปริมาณที่ใช้จะขึ้นอยู่กับโอกาสการ Contaminate ของระบบว่าจะเป็นไปได้มากหรือน้อย เพียงใด เช่นเดียวกับการเลือกใช้ Chemical ในการ Cleaning จะต้องตรวจสอบว่าสารเคมี ใดสามารถชะล้างสิ่ง ที่คาดว่าจะตกค้างจากการทำงานได้ดีที่สุด
 1. กรณีเป็น Air Particle Counter 
 1. ระวังอย่าให้มีของเหลวผ่านเข้าไปใน Probe วัดโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ Sensor ที่อยู่ภายใน เสียหาย 
 2. กรณีมีการใช้ Software ควรทำการเปิด Counter ก่อนแล้วจึงเปิด Computer ส่วนการปิดให้ทำ กลับกันกับการเปิด เพื่อป้องกันการผิดพลาดของการ Communication ระหว่างเครื่องมือ 
 3. ควรใช้ UPS หรือ Stabilizer ในการควบคุมระบบไฟฟ้า เนื่องจากการ Spike ของไฟฟ้า จะทำให้ เกิด Transient ในระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องมือได้ โดยเฉพาะ Sensor ซึ่งมี Sensitive สูงมาก 
 4. ห้ามเปิดเครื่องทำงานในขณะที่มีการ Capped ที่ Inlet ของ Tube เนื่องจากจะทำให้ pump ทำงานหนักเกินไป จนอาจเกิดความเสียหายได้ 
 5. ห้ามต่อเครื่องวัดเข้ากับ Sample ที่เป็น Reactive Gas เช่น Hydrogen หรือ Oxygen โดยตรง ถ้า ต้องการใช้งานใน Application ในลักษณะนี้ควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถบำรุง และ รักษาเครื่องวัดขนาดอนุภาคให้ใช้งานได้นาน และ มีระสิทธิภาพอยู่ตลอด หากใครที่สนใจอยากสั่งซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคก็สามารถเข้ามาเลือกดู และ อ่านรายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pico.co.th/ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย